AnaSayfa Kuruluş: 22 Nisan 1987
Dil Derneği, Bakanlar Kurulunun 24.07.2002 tarih ve 2002-4812 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernektir.
 
“YARINIM AYDINLIK OLSUN” ETKİNLİĞİNDE ÜLKEMİZDE KADIN HAKLARI SAVAŞIMININ DÜNÜ BUGÜNÜ

Dil Derneği’nin Çankaya Belediyesi katkılarıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlediği “Yarınım Aydınlık Olsun” etkinliği 14 Mart saat 18.00’de Çağdaş Sanatlar Merkezinde yapıldı.

Elçin Temel’in sunduğu etkinlik saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşının okunuşuyla başladı. Elçin Temel sunuş konuşmasında 8 Martta Dünya Emekçi Kadınlar Gününün emekçi ’sinin kaldırılıp ticari bir olay haline dönüştürüldüğünü, kadınların ancak eğitimle, vatan sevgisiyle bağnazlığa karşı direnebileceğini söyledi.  

Ardından yönetmen Demet Kayıran’ın “Kırgın Kadınlar Resmi” kısa filmi gösterildi.

Dil Derneği Yönetim Kurulu üyesi İnci Gürbüzatik yaptığı konuşmada 12 Eylülde Türk Dil Kurumunun kapatılışını ve Dil Derneğinin kuruluşunu anlattı. Ülkemizde kadınların yerinden söz ederek günümüzde kadın çığlıklarının hiç duyulmadığını, çocuk gelin sayımızın az gelişmiş ülkeler düzeyinde olduğunu, çocuk – kadın cinayetlerinin ve tacizlerinin arttığını vurgulayarak erkek egemen Meclis'te kadına ilişkin olumlu kararlar alınamadığını, sömürü düzeni sürdüğü ve kadınlar birey olamadığı sürece bu durumun değişmeyeceğine inandığını söyledi.

Etkinlik Elçin Temel’in PEN Türkiye MerkeziDuygu Asena Ödülünü kazanan Dil Derneği Başkanı Sevgi Özel'i kutlayıp sahneye davet etmesiyle sürdü.

Sevgi Özel PEN ödül töreninin tam da kendisine uygun bir yerde, bir kütüphanede gerçekleştiğini söyleyerek sunuş konuşmasından dolayı PEN Türkiye Merkezi Başkanı Zeynep Oral’a teşekkür etti. 70’lerde 8 Martın bazı gazetelerde küçücük yer bulabildiğini, şimdi ise yaygın kutlandığını, bunun kadınların gücüyle gerçekleştiğini söyleyen Sevgi Özel umudunun kadınlarda olduğunu, bir araya gelen kadınların dilin de gücüyle ülkemizi aydınlığa çıkaracağını vurgulayarak sözlerini “Umutsuz olmayalım,”  çağrısıyla bitirdi.   

Demet Kayıran’ın “Cevabı Esen Yelde”kısa filmi Hasankeyfli Ayşe’nin öyküsüydü.

Kısa filmin ardından konuşan Demet Kayıran projenin 2002’de doğduğunu, TRT için çekildiğini ama yayınlanmayarak TRT’nin tozlu raflarında kaldığını, proje için  Güneydoğuya gittiğinde en çok kadınlara, özellikle de kız çocuklarına yapılan ayrımcılıklara, haksızlıklara kahrolduğunu vurgulayarak kız çocuklarının okutulmadığını, çeşitli nedenlerle okuldan alındıklarını, çocuk yaşta evlendirildiklerini, kısa filmlerinde ancak birkaç kız çocuğunun öyküsünü anlatabildiğini, aradan geçen 15 yıla karşın hiçbir şeyin değişmediğini, hatta geriye gidildiğini söyledi. Filmlerindeki kızların kendilerine çizilen yollarda yürümek değil yaşamları üzerinde söz ve karar sahibi olmak, okumak, eşlerini seçmek istediklerini ve etkinlikte gösterilen üç filminin kahramanlarının eğitim gördüklerini, şu anda kendi ayakları üzerinde durduklarını, kendisinin ise yalnızca onların yaşamına dokunduğunu anlattı.

Üçüncü kısa film “Kız Olmak Suç mu” Vanlı Heves’in yaşamından bir kesit sundu bize.

Yapmak İstersem Yaparım başlıklı Açık Oturumu Kadın Dayanışma Vakfı kurucu üyesi ve aktivist Sevinç Ünal yönetti. Katılımcılar A.Ü. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülriz Uygur,  Eşit Yaşam Derneği Başkanı Nazik Işık ve sanatçı Pınar Ayhan idi.

Sevinç Ünal açış konuşmasında  cinsiyet eşitsizliği ve kadına yönelik şiddeti önleyecek birçok yasa olmasına karşın istatistiklere bakıldığında mecliste, yaşamın diğer alanlarında cinsiyet ayrımının çok fazla olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Gülriz Uygur konuşmasında kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda eşitsiz bir iktidar ilişkisinde gücün kötüye kullanılmasının söz konusu olduğunu, toplumun şiddete uğrayan kadın ve çocuk karşısında bir şey yapmamasının şiddeti meşrulaştırdığını söyledi. Devletin toplumsal cinsiyet eşitsizliği konusunda uluslar ve uluslararası sözleşmelere imza attığı halde bu konuda çalışma yapmadığını, ayrımcılığın ancak eğitimle önlenebileceğini vurgulayarak sözlerini “Kadına şiddeti önleyemiyorsak bunun vebali hukukçulardadır. Hukukçular verdikleri kararlarda şiddeti özendirmemelidir. Ülkede sevgi yasası egemen olmalıdır. Neyse ki bu ülkede hala sevgi var,” şeklinde bitirdi.

Sevinç Ünal ise vebalin devlette olduğunu söyledi.

Nazik Işık “Yerel Yönetimler Kadın-Erkek Eşitliğinin Neresinde” başlıklı sunumunda kadın- erkek eşitliğine yönelik birçok yasa olmasına karşın uygulamanın böyle olmadığını söyleyerek yerel yönetimlerde seçilen kadınlara ilişkin istatistiksel değerler verdi. Kadınların kendi haklarını ne kadar savunduklarını sorgulayarak ülkemizde daha çok rol modele, kanaat önderine, örnek çalışmaya gereksinim olduğunu söyleyerek sözlerini kadınlara “Asla vazgeçme” diye seslenerek bitirdi.

Pınar Ayhan, bizim rönesansımızın Cumhuriyet olduğunu, Atatürk’ün bunu çok okuyarak, çok inceleyerek, Fransız devrimini ülkemize uyarlayarak başardığını, Atatürk’ün "İnsan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins insandan mürekkeptir. Kabil midir ki, bu kütlenin bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünlüğü ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki, bir cismin yarısı toprağa zincirlerle bağlı kaldıkça öteki kısmı göklere yükselebilsin?” sözleriyle ülkelerin gelişmesinde kadın- erkek eşitliğinin önemini anlattığını söyleyerek “İstediğiniz kadar yasa çıkarın. İhmal edilmiş insanlar vardır. Kadın Sığınma Evleri, 7/24 Şiddet Hatları vb. daha çok açılsın deniyor. Oysa hiç olmamalı. Atatürk gibi yapacağız biz de. Çok okuyacağız. Çok çalışacağız.” dedi.  

Etkinlik, Pınar Ayhan’ın piyanist Evren Kalaycıoğlu eşliğinde Ünzile şarkısını seslendirmesiyle sürdü ve Elçin Temel’in “Ülkemiz daha özgür, daha adaletli bir yönetime layıktır. O günleri dört gözle bekliyoruz.” sözleriyle sona erdi.

Dil Derneği olarak etkinliği sunan Elçin Temel’e, filmleriyle katkı veren yönetmen Demet Kayıran’a, açıkoturumda bizimle görüşlerini paylaşan Sevinç Ünal, Prof. Dr. Gülriz Uygur, Nazik Işık ve Pınar Ayhan’a, piyanosuyla Evren Kalaycıoğlu’na teşekkür ediyoruz.

 

  • Yarınım Aydınlık Olsun- Elçin Temel
  • Yarınım Aydınlık Olsun- Sevgi Özel
  • Yarınım Aydınlık Olsun- Kısa Film
  • Yarınım Aydınlık Olsun- İnci Gürbüzatik
  • Yarınım Aydınlık Olsun- Demet Kayıran
  • Yarınım Aydınlık Olsun- Açık Oturum
  • Yarınım Aydınlık Olsun- Pınar Ayhan
  • Yarınım Aydınlık Olsun etkinliğinden


 
BAŞYAZI
ÇAĞDAŞ TÜRK DİLİ
Nisan 2024 - 434. Sayı
TÜRKÇE SÖZLÜK
YAZIM KILAVUZU
 
     
facebook twitter