AnaSayfa Kuruluş: 22 Nisan 1987
Dil Derneği, Bakanlar Kurulunun 24.07.2002 tarih ve 2002-4812 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernektir.
 
Beşir Göğüş 95 Yaşında (12 Şubat 2010)
17 Ağustos 1999'daki Yalova depreminde eşi Cemile Göğüş ve kızı Sezen Göğüş'le birlikte yitirdiğimiz, derneğimizin kurucu üyesi, Dilci, Eğitimci Beşir Göğüş'ü, 95. doğum gününde, 12 Şubat 2010'da "Dil Derneği Beşir Göğüş Ödülü"nün de verildiği törenle andık.
“Eğitimci–Yazar Beşir Göğüş’e 95. Doğum Günü Armağanı” adlı gecemiz, genç üyemiz Gizem Aydın'ın sunduğu, başkanımız Sevgi Özel'in hazırladığı anma konuşmasıyla, Behçet Necatigil'in Kitaplarda Ölmek şiirinin dizeleriyle başladı.
    
Adı, soyadı/ Açılır parantez/ Doğduğu yıl, çizgi, öldüğü yıl, bitti/ Kapanır, parantez.
O şimdi kitaplarda bir isim, bir soyadı/ Bir parantez içinde doğum, ölüm yılları.
Ya sayfa altında ya da az ilerde/ Eserleri, ne zaman basıldıkları/ Kısa, uzun bir liste./ Kitap adları/ Can çekişen kuşlar gibi elinizde.
Parantezin içindeki çizgi/ Ne varsa orda/ Ümidi, korkusu, gözyaşı, sevinci/ Ne varsa orda.
    
Beşir Göğüş'ün yaşamöyküsünün, yaşamından kesitler sunan resimlerle aktarıldığı törene katılanlar, genç gitar sanatçımız Eren Süalp'in dinletisiyle coşkulandı, duygulandı.
    
Beşir Göğüş'ün kızı Dilek Göğüş Ülgüray, ödül töreninde yaptığı konuşmada ödülün onuncu yılını doldurarak gelenekselleştiğini dile getirdi, Dil Derneği'ne ve bugüne dek yapıtlarıyla ödüle başvuran eğitimcilere, dilcilere teşekkür etti.
    
    
Beşir Göğüş'ün Dil Devrimi doğrultusunda gelişen Türkçeye verdiği emeği, düşüncelerini, yapıtlarını geleceğe aktarmak için düzenlediğimiz "Dil Derneği Beşir Göğüş Türk Dili ve Eğitimini Geliştirme Ödülü"ne 2009 yılında Araştırmacı Necmi Selamet'in Yaşar Kemal'de Pekiştirmeler ve Kullanımları adlı dosyası değer bulundu.   Basın Duyurusu
Necmi Selamet'e ödülünü, derneğimizin Onursal Başkanı Prof. Dr. Şerafettin Turan ile Dilek Göğüş Ülgüray sundular. Selamet, ödülünü aldıktan sonra yaptığı teşekkür konuşmasında, bilişim uygulamasıyla gerçekleştirdiği çalışmanın özelliklerini açıkladı, bu çalışmaları yazınımıza yapıtlar kazandıran diğer yazarların metinleri üzerinde de sürdürdüğünü belirtti.
    
Anma törenimiz, Sevgi Özel'in yönettiği, derneğimizin astbaşkanı Prof. Dr. Necdet Adabağ ile yönetim kurulu üyelerimiz Prof. Dr. Ahmet Kocaman ve Hülya Küçükaras'ın konuşmacı olarak yer aldıkları Ortak Dil Türkçeyle Eğitim başlıklı açıkoturumla son buldu. Hülya Küçükaras, "Ulus'a Eriş" başlıklı sunusunda ortak dilin ulusdevletin temelini oluşturduğunu vurgularken, Necdet Adabağ konuşmasında bir dilin ulusal dil olabilmesinin ana koşulunun bu dille edinilmiş kültür birikimi ve yazınsal birikim olduğunu söyleyerek diğer ulusal dillerden örnekler verdi. Ahmet Kocaman da konuşmasında dil eğitiminin "bilim için eğitim" ve "Türkçeyi önemseyen eğitim" olarak iki yönü bulunduğuna dikkat çekerek işlevsel dil eğitiminin kapsamını ve bileşenlerini açıkladı.
    
Necdet Adabağ, Sevgi Özel, Ahmet Kocaman, Hülya Küçükaras

 
BAŞYAZI
ÇAĞDAŞ TÜRK DİLİ
Temmuz 2024 - 437. Sayı
TÜRKÇE SÖZLÜK
YAZIM KILAVUZU
 
     
facebook twitter