AnaSayfa Kuruluş: 22 Nisan 1987
Dil Derneği, Bakanlar Kurulunun 24.07.2002 tarih ve 2002-4812 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernektir.
 
Yarkurulun Açıklaması

Dil Derneği Yabancı Sözcüklere Türkçe Karşılıklar Bulma Yarkurulundan

BATI KAYNAKLI SÖZCÜKLERE TÜRKÇE KARŞILIKLAR

      “Atatürk Devrimleri” ya da “Cumhuriyet Devrimleri” denilen devrimler arasında “Dil Devrimi” de vardır. Bu devrimin ötekilerden farkı, “süreklilik” içermesidir.
      Atatürk’ün Türk Dil Kurumu (TDK)’nun; tüzeye aykırı olduğu biline biline, “cebren ve hile ile” devlet dairesine dönüştürülmeden önce (1932-1983 yıllarında), dilimize girmiş yabancı sözcüklere, kökü ve eki Türkçe olan, Türkçemizin olanakları işletilerek (türetme, bileştirme, örnekseme yöntemleriyle) Türkçemizi her türlü yabancı etkilerden arındırmaya çalıştığını; dilimizin yaşamın her alanını kapsayan bir bilim dili olması için büyük çaba harcadığını biliyoruz.
      Yine biliyoruz ki yabancı sözcüklere önerilen karşılıklar, önce o zamanki TDK’nin aylık süreli yayını olan “Türk Dili” dergisinde yayımlanıyor, daha sonra da kitaplaştırılıyordu. O kitaplardan üçünün adını anımsatmak isteriz: “Özleştirme Kılavuzu” (1978), “Batı Kaynaklı Sözcüklere Türkçe Karşılıklar Bulma Denemesi I” (1973), “Batı Kaynaklı Sözcüklere Türkçe Karşılıklar Bulma Denemesi II” (1978).
      Atatürk’ün kurduğu Türk Dil Kurumu’nun amaçları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Dil Derneğimiz, oluşturduğu “Yabancı Sözcüklere Türkçe Karşılıklar Bulma Yarkurulu” aracılığıyla dilimize giren tüm yabancı sözcük ve terimlere karşılıklar bulmayı, olanaklar elverdiğince sürdürmektedir.
      Yarkurulumuz, başta günlük gazeteler olmak üzere yazılı, sözlü, görüntülü iletişim araçlarında, ders kitapları ile üniversite çevrelerinde üretilen kitaplarda, makale, tez gibi bilimsel yazılarda geçen yabancı sözcük ve terimlere Türkçe karşılık bulmaya çalışmaktadır.
      Bu çalışmaları yaparken daha önce üretilip önerilmiş karşılıklardan hangilerinin yaygın olarak kullanıldığını, hangilerinin kullanılmadığını da araştırmaktadır. Buna bağlı olarak geçmişte önerilen karşılıklar yeniden gözden geçirilerek onlara gerekiyorsa yeni Türkçe karşılıklar önermektedir. Bir bakıma daha önce yapılmış önerileri güncelleştirmektedir.
      Geçmişte olduğu gibi önerilen karşılıklar, belli aralıklarla Çağdaş Türk Dili dergimizde ve bilgisunar sitemizde yayımlanarak dilseverlerin tartışma ve değerlendirmelerine sunulacaktır.
      Aşağıda bu açıklamalar doğrultusunda batı kaynaklı kimi sözcüklere yarkurulumuzca önerilmiş karşılıklar bulacaksınız.


 
BAŞYAZI
ÇAĞDAŞ TÜRK DİLİ
Temmuz 2024 - 437. Sayı
TÜRKÇE SÖZLÜK
YAZIM KILAVUZU
 
     
facebook twitter