AnaSayfa Kuruluş: 22 Nisan 1987
Dil Derneği, Bakanlar Kurulunun 24.07.2002 tarih ve 2002-4812 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernektir.
 
TÜRKÇE KARŞILIKLAR
      Günümüzde sıkça kullanılan yabancı sözcüklerin Türkçe karşılıkları, aşağıda örneklenmiştir. Dizelgenin (listenin) tümü Türkçesi Varken sayfamızda yer almaktadır.
   
  alaka ilgi, özen, ilinti, ilişki    enteresan ilginç, ilgi çekici
  ambülans cankurtaran    faaliyet etkinlik
  bahsetmek söz etmek    hikâye öykü
  bay bay güle güle, hoşça kal    internet bilgisunar
  beyanat demeç    isim ad
  dizayn tasarım    kelime sözcük
   
* * * * * 
      Dil Derneği'nin Sözlük Kolu, Terim Kolu ve Yabancı Sözcüklere Türkçe Karşılıklar Bulma Yarkurulu tarafından sürdürülen çalışmalarda, yabancı sözcüklere Türkçe karşılıklar önerilmekte, dilimizin sözvarlığının yeni sözcüklerle varsıllaşması amaçlanmaktadır. Yarkurulumuzun bu konudaki açıklamasına Yarkurulun Açıklaması sayfamızdan erişilebilir. 
      Türkçe karşılık ve terim önerilerinizi   (ilgili açıklamalar ve gerekçeyle birlikte, olanaklıysa örnek tümceler oluşturarak), genel yazmanımızın   e-posta adresine  (gyazman@dildernegi.org.tr)  ileti  göndererek  ya  da Soru ve Öneri Bildirimi'ni doldurarak bize iletebilir, kol ve yarkurul çalışmalarımıza katkıda bulunabilirsiniz. Önerdiğiniz Türkçe karşılıklar ve terimler, konuların uzmanları ve yetkin dilbilimcilerce değerlendirilecek, uygun bulunan öneriler derneğimizin aylık yayını Çağdaş Türk Dili dergisinde ve bilgisunar sitemizin Batı Kaynaklı Sözcüklere Türkçe Karşılık Önerileri sayfasında yayımlanarak duyurulacaktır.
   
 
BAŞYAZI
ÇAĞDAŞ TÜRK DİLİ
Haziran 2024 - 436. Sayı
TÜRKÇE SÖZLÜK
YAZIM KILAVUZU
 
     
facebook twitter