AnaSayfa Kuruluş: 22 Nisan 1987
Dil Derneği, Bakanlar Kurulunun 24.07.2002 tarih ve 2002-4812 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernektir.
 
12 Temmuz 2007
12 Temmuz 2007, ATATÜRK'ÜN TÜRK DİL KURUMU'nun 75. kuruluş yıldönümü.
DİL DERNEĞİ'NİN 12 TEMMUZ DUYURUSU

TÜRK DİL KURUMU'NUN VE DİL DEVRİMİNİN 75. YILINDA
ATATÜRK'ÜN KALITINDAKİ HUKUK LEKESİ DURUYOR!
 
Duyarlı yurttaşlara, basın yayının seçkin temsilcilerine bir kez daha sesleniyoruz:

Laik cumhuriyetimizin 84. yılında, bu 12 Temmuzda, Türk Dil Kurumu’nun 75. yılını, “Atatürk’ün Türk Dil Kurumu” olmadan kutluyoruz. Çünkü 24 yıl önce Anayasanın 134. maddesine dayanılarak Türk Dil Kurumu’nun dernek yapısı bozulmuş, bir başka deyişle TDK kapatılmıştır. Bu hukuk dışı eylemin anlamı, devrim düşmanlığıdır!

Türk Devriminin en önemli dayanağı olan Harf ve Dil Devrimlerine düşmanca yaklaşımın nedeni, yurttaşların özgürce düşünmesini, aklı ve bilimsel olanı benimseyip inançlarını kullananları sorgulamasını önlemektir. Yazı ve dildeki yenileşmeyi, hâlâ “geçmişle bağları koparan” dizge olarak niteleyenler, eski yazı ve dille “din” bağı kurarak kitleleri kandırmaktadır. 1950’den bu yana sağ iktidarlarla örgütlü güce dönüşen karşıdevrim, Türkçeyi ve Türkçe kullananı cezalandırarak, ulusal eğitimden Türk Devriminin özünü kazıyarak, 1983’te de Türk Dil Kurumu’nun kapatılmasına ön ayak olarak, karanlık düşünce ve eylemlerinin bir kısmını yaşama geçirmiştir. Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ün kalıtını çiğnemek, bu karanlık eylemlerin bir parçasıdır. Atatürk’ün vasiyetnamesi gün gibi açıktır; ama Anayasanın geçici 15. maddesi Atatürk’ün vasiyetnamesini çiğneyenleri ve onların hukuk dışı eylemlerini güvence altına almıştır. Yürürlükteki yasalara saygılıyız; ne ki geçici 15. ve 134. maddelerin kaldırılmamasını Atatürk’ün kalıtına saygısızlık, ülkemize büyük bir haksızlık sayıyor, yıllardır bu haksızlığı haykırıyoruz.

1982 Anayasasının birçok maddesi değiştirilmişken bu maddelere dokunulmamaktadır. 24 yıldır SHP, DSP ve CHP’nin TBMM’deki girişimleri gibi, TDK’nin seçilmiş son Başkanı Prof. Dr. Şerafettin Turan’ın yasal girişimleri de yankı bulmamıştır. 24 yıldır Atatürk’ün kalıtını yok sayanları, Atatürk’ün dilde devrimden caydığını söyleyenleri, Türk Devrimiyle hesaplaşanları, Dil Devriminin 75. yılında kınıyoruz. Ülkemiz ve Türkçemiz acımasızca kuşatılmışken, “Olan olmuş” demeyecek duyarlı yurttaşların ve basının sesimize kulak vermesini bekliyoruz!

Atatürk’ün kurumunun adına, malvarlığına, yapıtlarına el konularak oluşturulan Başbakanlığa bağlı Türk Dil Kurumu, asla “Atatürk’ün kurumu” değildir. Eylemleri hâlâ tartışılan, toplumsal barışı bozan uygulamalarının çoğu değiştirilen 12 Eylülcülerin kurumudur. Çünkü Atatürk, Türk Tarih ve Dil Kurumlarını siyasal iktidarların baskısı ve güdümü altına girmeden özgürce çalışmaları için “dernek tüzelkişiliği”yle kurmuştur. Geçen 24 yıl, Atatürk’ü doğrulamıştır; iktidarlar istemediği için Başbakanlığa bağlı kurumlara yıllardır yönetici ve uzman atanamamakta; özellikle TDK üç beş kişiyle çalışmakta; iktidarlara göre yön ve tutum belirlemekte; ölçünlü dil ve yazım birliğini bozmakta; devrimi yadsıyanlarla işbirliği yapmakta; yolsuzluklara sahne olarak Atatürk kalıtını koruyamamakta; Dil Devriminin akışını değiştirme çabalarını yoğunlaştırmakta; bilim çevrelerine hesap vermediği gibi, yanlış ve yanılgılarını MEB eliyle yaygınlaştırmaktadır. Çeyrek yüzyıldır dile getirdiğimiz söz ve savlarımızın arkasındayız, kanıtlamaya hazırız; çünkü toplumun, özellikle gençlerin kandırılmasından, ulusal kimliğimiz olan Türkçenin örselenmesinden büyük üzüntü ve kaygı duyuyoruz!

Türk Dil Kurumu’nun 75. yılında, Atatürk’ün Türk Devrimine, hukukun üstünlüğüne, bilimsel akla olan inancımızla Dil Devrimini tıpkı Atatürk’ün başlattığı coşkuyla sürdürmekten, Atatürk’ün kalıtına yapılan haksızlığın silinmesi için savaşım vermekten kesinlikle vazgeçmeyeceğiz!

Türk Dil Kurumu’nun ve Dil Devriminin 75. yılını buruk bir sevinçle kutluyoruz; ama karamsar olmadan Atatürk’ün yolundan yürümeyi sürdüreceğiz. İkiyüzlü Atatürkçüleri, Türk Devriminin içini boşaltmak, Dil Devriminin hızını kesmek için yalana sığınanları arkamızda bırakarak yürüyeceğiz! 1932-83 arasında Türk Dil Kurumu’na ve 75 yıldır Dil Devriminin ışığında Türkçeye emek verenleri saygıyla selamlıyoruz!

Dil Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Sevgi Özel
 
BAŞYAZI
ÇAĞDAŞ TÜRK DİLİ
Nisan 2024 - 434. Sayı
TÜRKÇE SÖZLÜK
YAZIM KILAVUZU
 
     
facebook twitter