AnaSayfa Kuruluş: 22 Nisan 1987
Dil Derneği, Bakanlar Kurulunun 24.07.2002 tarih ve 2002-4812 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernektir.
 
Türkçesi Varken
     Günümüzde sıkça kullanılan yabancı sözcüklerin Türkçe karşılıkları:
 
  aidat ödenti    medya basın-yayın; ortam
  aktif etkin, canlı    medyatik ünlü, tanınmış
  alaka ilgi, özen, ilişki, ilinti    mesaj ileti
  ambülans cankurtaran    mesela örneğin
  anormal olağandışı     mesele sorun, güçlük
  bahsetmek söz etmek     mevcut var olan, bulunan
  bay bay güle güle, hoşça kal    mevzu konu
  beyanat demeç, bildiri    misafir konuk
  cevap yanıt    misyon özel görev, özgörev
  davet çağrı    muhtemel olası
  detay ayrıntı    mücadele savaşım
  dinamik devingen, etkin, canlı    mülakat görüşme
  dizayn tasarım    mümkün olanaklı, olası
  doküman belge    müsait elverişli, uygun
  enteresan ilginç, ilgi çekici    nesil kuşak
  fakir yoksul    ofis işyeri
  fark ayrım    paralel koşut
  fayda yarar    pasif edilgin
  garanti güvence    performans başarım; gösteri; oyun
  halef ardıl    poşet (küçük) torba
  hareketli devingen    röportaj söyleşi, görüşme (yapmak)
  hayal düş, imge    samimi içten; içlidışlı, senlibenli
  hayat yaşam    selef öncel
  hediye armağan    sembol simge
  hikâye öykü    sene yıl
  hissetmek duymak; sezmek, duyumsamak    sivi (CV) özgeçmiş
  ihtimal olasılık; belki, ola ki    sponsor katkıcı
  ihtiyaç gereksinme, gereksinim    statik durağan, duruk
  ilham esin    stres ruhsal gerilim; gerginlik
  imkân olanak    tahakküm baskı, zorbalık
  internet bilgisunar    tahammül dayanma
  isim ad    tahliye salıverme; boşaltma
  kampus yerleşke    tahmin kestirim
  kaybetmek yitirmek    takip izleme, izlem
  kelime sözcük    talep istem, istek
  kıymet değer    tavsiye öğütleme, salık verme
  konsept kavram    teklif öneri
  konser dinleti    temenni dileme, dilek
  kontrol denetim; denetleme, inceleme    teyit doğrulama
  koordinasyon eşgüdüm    trent akım, eğilim
  kriz bunalım    vizyon görüş; görünüm
  lazım gerek, gerekli    zanlı sanık
  logo belirtke    zengin varsıl
 
 
 

 
BAŞYAZI
ÇAĞDAŞ TÜRK DİLİ
Haziran 2024 - 436. Sayı
TÜRKÇE SÖZLÜK
YAZIM KILAVUZU
 
     
facebook twitter