AnaSayfa Kuruluş: 22 Nisan 1987
Dil Derneği, Bakanlar Kurulunun 24.07.2002 tarih ve 2002-4812 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernektir.
 
Yayın Yönetmeninden

Çağdaş Türk Dili - Mayıs 2014

Yayın Yönetmeninden
Günay Güner

Sevgili Dostlar,

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun!

Tüm ulusal bayramlarımız gibi 19 Mayıs tarihinin belirlediği bu bayramımız da çok anlamlıdır. Libya, Suriye savaş alanlarında başlayan direniş döneminin, özgürlük savaşının en görkemli günüdür. Çanakkale’deki destansı utkusuyla uluslaşmaya başlayan Türk halkı bağımsızlığı için birleşmiş, Mustafa Kemal’in açtığı yola girmiştir. Bu süreçte en belirgin olgulardan biri, bin yıllık Türk ekininin yansıması olarak, ilk andan başlayarak kurultaylar, giderek kamutaylar yaratılmasıdır. Bu devletleşme yeteneğidir, ağırlığıdır. Sözkonusu gerçekler bilinmeden Türk özgürlük savaşı anlaşılamaz.

Türk Devrimini en güçlü biçimde, canları pahasına savunmuş, anlamış olanlar Denizlerdir. Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan, Yusuf Aslan. Denizlerin 1 Kasım 1968’de Samsun’dan başlattıkları Mustafa Kemal Yürüyüşü nasıl unutulabilir! Devrim karşıtlarının neredeyse 1938’den başlayarak Türk Devrimine saldırılarını sürdürmeleri nedeniyle tamamlanamayan, tam bağımsızlık, derebeylik düzenini yıkmak amacına ulaşamayan cumhuriyetin ikinci kurtuluş savaşıyla tamamlanması gerektiğini savundular. Yayılmacıların uşağı, işbirlikçi, halk düşmanı yönetim tarafından, tüze dışı, sözde yargılama sonucunda idam edildiler.

Bu nasıl seçim, dedirtecek bir seçimi yaşadık. Demokrasinin “tuzu” halktır, halkın duyarlı, bilinçli olmasıdır, seçimlerdir, tüzedir. Ya tuz kokarsa…

27 Mayıs 1960 Devrimi, demokrasi, tüze, Atatürk Devrimi karşıtı uygulamalarıyla dayanaklarını yitirmiş; dolayısıyla ulusa, demokrasi dizgesine çıkış yolu bırakmamış bir yönetime karşı ulusun direnme hakkının eylemsel dışavurumudur. Demokratik kurumların işleyebildiği (gerektiğinde görevin bırakılabildiği, türeli, eşitlikçi bir ortamda seçime gidilebildiği) olağan koşullarda ulusal dizge kendini onarır. Anılan tüm olanakların, yönetim gücünü, erkini ellerinde bulunduranlarca ortadan kaldırıldığı durumda çözümün ne olacağını açıklayabilen bilimsel bir çözümleme yok. Kaldı ki yurttaşlara yeniden anadili bilinci veren (DP yönetiminin on sekiz yıl Türkçe okunan ezanı yeniden Arapça okutmaya başladığı anımsanmalı), çalışanlara sendika kurma hakkı sağlayan, üniversiteyi özerkleştiren, demokrasinin olmazsa olmazı yüksek yargı kurumlarını kuran, Türkiye’nin en özgürlükçü anayasasını yapan bir “darbe” gösterebilmek olanaksızdır.

Dünya tarihindekinden hiç de geri kalmayan toplumsal birikimimiz ulusumuza çözüm yollarını, yine demokrasi içinde sağlayacaktır. Buyurganlara karşı elinde neyi varsa onunla savaşan, o uğurda canlarını vermekten çekinmeyen Ali Suavilerin, Deniz Gezmişlerin yurdundayız.

Nurullah Ataç, Dil Devriminin öncülerindendir. Bugün kullandığımız birçok sözcüğü Ataç türetmiştir. Onun denemeleri, düşünce yapıtları tam anlamıyla Türkçe şölenidir. Bir bakıma Ataç da Ali Suavilerin soyundan bir aydınlanma savaşçısıdır. Türkçeyi, Atatürk’ün Dil Devrimi yönünde geliştiren büyük emeğiyle bilginin, eleştirel anlayışın halka yayılmasına eşsiz katkı sağlamıştır.

Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs, Denizler, 27 Mayıs, Ali Suavi, Nurullah Ataç bu kısa giriş yazısının sınırları içinde bile bütünleştiler.

Dergimiz basıma hazırlanırken usta Yazar, Araştırmacı Alpay Kabacalı’yı yitirdiğimizi öğrendik. Acısı olanca yakıcılığıyla yüreğimizde. Işıklar içinde olsun.

Esenlik dileklerimizle.

Saygılarımızla.

 


 
BAŞYAZI
TÜRKÇE SÖZLÜK
YAZIM KILAVUZU
 
     
facebook twitter