AnaSayfa Kuruluş: 22 Nisan 1987
Dil Derneği, Bakanlar Kurulunun 24.07.2002 tarih ve 2002-4812 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernektir.
 
4 Ocak 2012
ATATÜRKÇÜ OLMAYI “HAKARET” NEDENİ SAYANLARI KINIYORUZ!
      Atatürk’e, Atatürkçü düşünceye ve Atatürkçülere saldırmak için hiçbir fırsatı kaçırmayanlar, hak etmedikleri koltukları korumak ve üstlendikleri görevin gereğini yapmak için saçma sapan savlar, yakın tarihi yalanlayıp karalayan düzmece örneklerle gündem oluşturmayı sürdürüyor. Amaç bellidir: Atatürk’le ve Türk Devrimiyle hesaplaşmak… Ne yazık ki sözde bilimcilerle basın yayının bir bölümü de bu sapkın amaca çanak tutmaktadır.
      1950’lilerde “Atatürk’ü sevmek ibadettir!” diyenler, Türk Devrimini eğitim sisteminin özünden kazımış; devrimler, eğitimle ve yaşanarak içselleştirilmek yerine yasayla korunarak doğal akışından uzaklaştırılmış; sonunda inancı baskın kılan, Türkiye Cumhuriyeti’nin varoluşunu bile sorgulayan Türk İslam sentezci anlayış, karşıdevrim bayrağını bütün cumhuriyet kurumlarına asmıştır. Atatürk’ün eliyle yazdığı “vasiyetnamesi” çiğnenmiş; dernek Türk olan Tarih ve Dil Kurumları yasa zoruyla devlet dairesi yapılmış; her iki kurum da kuruluş amacından uzaklaştırılmıştır.
      Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusudur; bağımsızlığı ve yaşamı yok edilmek istenen bir ülkeyi Kurtuluş Savaşıyla özgürleştirmiştir! Yüzyıllarca “ümmi, ümmet, kul” olan bir halka ortak dil ve laik eğitimle yurttaş kimliği kazandıran devrimlerin yapıcısıdır!
      Atatürk’ü sahipleniyormuş gibi görünerek ikiyüzlülükle Atatürkçü düşünceyi aşağılanma nedeni sayanlar, onun özgürleştirdiği bir dille sözcük oyunları yapmaktadır.
      Atatürkçü olmak kolay değildir! Kanun hükmünde kararnameyle, iktidarlara yakın durmakla, Atatürk’ün adına sığınmakla Atatürkçü olunmaz! Emek vermediği, içselleştiremediği bir göreve, yakışmadığı bir kuruma atanmak, istese de kimseyi Atatürkçü yapmaz! Atatürkçü olmak, aklın öncülüğünü tanımaktır; bilimsel kimliği palto gibi taşımak değil, o kimliğin onurunu korumaktır! Atatürkçü olmak, ülkesinin geleceğini kurmak ve korumaktan başka kaygısı bulunmayan Atatürk gibi onurlu, yürekli olmaktır! Atatürkçülük, yaptığı her şeyin hesabını ulusuna veren Atatürk kadar namuslu, Atatürk gibi yüzü ve vicdanı tertemiz bir yurtsever, Atatürk gibi insancıl, Atatürk gibi adil olmaktır; el etek öpme yarışına girmeden dik durmaktır! Özü, sözü doğru bir aydın olmaktır!
      Atatürkçüyüz! Atatürk’e olan sevgi ve saygımızla yurt sevgimiz; yurt sevgimizle yurttaşlık bilincimiz özdeştir! Çünkü Atatürkçülük aydınlanmadır; aydın olma sorumluluğunu namusluca taşımaktır! Çünkü Atatürkçülük kendini bilmektir!
      Saygılarımızla.
      
                                                                                            Dil Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
                                                                                                                 Sevgi Özel
 
BAŞYAZI
ÇAĞDAŞ TÜRK DİLİ
Ağustos 2023 - 426. Sayı
TÜRKÇE SÖZLÜK
YAZIM KILAVUZU
 
     
facebook twitter