AnaSayfa Kuruluş: 22 Nisan 1987
Dil Derneği, Bakanlar Kurulunun 24.07.2002 tarih ve 2002-4812 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernektir.
 
    YAYINLAR    Yayınlarımız
Yayınlarımız
TÜRKÇE SÖZLÜK
4. Baskı, Ankara, Mart 2018; 200,00 TL

(Sevgi Özel, Sedat Yaşayan, Hülya Küçükaras, Kâmil Özdemir, Güneş Çakmakoğlu tarafından gözden geçirilip genişletildi; bütün sözlüklerin kaynağı olmayı sürdürüyor.)
Tanıtım
YAZIM KILAVUZU
12. Baskı, Mayıs 2021; 100,00 TL
(Yerleşmiş kurallar korunarak Sevgi Özel, Hülya Küçükaras ve Güneş Çakmakoğlu tarafından gözden geçirilip genişletildi.)
Tanıtım
YENİ ÖZLEŞTİRME KILAVUZU
Prof. Dr. Kaya Türkay

Nisan 2016; 150,00 TL
Tanıtım
SÖYLEV (Nutuk)
Mustafa Kemal Atatürk

31. Baskı, Mayıs 2020; 40,00 TL
Tanıtım
TÜRKÇENİN VE DİL DEVRİMİNİN ÖYKÜSÜ
Şerafettin Turan, Sevgi Özel

Ankara, Ağustos 2021; 100,00 TL
(Dil Devriminin 75. yılında, 2007'de yayımlanan yapıtın güncellenmiş baskısı.)
Tanıtım
 TÜRKİYE TÜRKÇESİ TEMEL DİLBİLGİSİ
Sevgi Özel
Ankara, Ağustos 2018; 150,00 TL

Tanıtım
TÜRKÇENİN RENKLERİ
İlköğretim İçin Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü
Hazırlayan: Sevgi Özel
7. Baskı, Ağustos 2022; 120,00 TL
Çocuklar için seçilmiş atasözleri ve deyimler.
TÜRK DİLİNDE GELİŞME VE SADELEŞME EVRELERİ
Agâh Sırrı Levend

5. Baskı, Tıpkıbasım, Haziran 2023; 220,00 TL
Tanıtım
ARDINDA KALAN BELGELER
Beşir Göğüş

Yayına Hazırlayan: Dilek Göğüş Ülgüray, Nil Baransel
Ocak 2013; 30,00 TL
Tanıtım
DÜĞÜMLER DÜŞÜNCELER ANILAR
Beşir Göğüş

Yayına Hazırlayan: Dilek Göğüş Ülgüray, Nil Baransel
Ocak 2013; 40,00 TL
Tanıtım
ÖNCE TÜRKÇESİ SONRA İNGİLİZCESİ
Türkçeden İngilizceye Sözlük
Hazırlayan: Ahmet Kocaman
Ekim 2009; 100,00 TL
Gençler ve çocuklar için yaygın sözcüklerin, Türkçemize eklenen yeni sözcük ve terimlerin İngilizce karşılıkları.
Tanıtım
DİL GERÇEĞİ
Ömer Asım Aksoy

2. Baskı, Ankara, Eylül 2006; 30,00 TL
Tanıtım
ÖĞRENCİLER İÇİN İNGİLİZCE- TÜRKÇE SÖZLÜK
Prof. Dr. Ahmet Kocaman

Ankara, 2005; 20,00 TL
Tanıtım
SES BAYRAĞIMIZI GENÇLİK TAŞIYOR
Ankara, Şubat 2006; 10,00 TL

Tanıtım
ÖZLEŞTİRME DURDURULAMAZ
Ömer Asım Aksoy

3. Baskı, Ankara, 2004; 30,00 TL
ANLATIM TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Beşir Göğüş

Ankara, 1998; 15,00 TL
YAZIN TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Beşir Göğüş, Dr. Ferhan Oğuzkan, Prof. Dr. Olcay Önertoy,
Mahir Ünlü, Sevinç Koçak

Ankara, 1998; 15,00 TL
SÖZCÜK TÜRLERİ
Neşe Atabay, Sevgi Özel, İbrahim Kutluk

3. Baskı (Papatya Yayıncılık ile), İstanbul, 2003; 30,00 TL
TÜRKİYE TÜRKÇESİNİN SÖZDİZİMİ
Neşe Atabay, Sevgi Özel, Ayfer Çam

2. Baskı (Papatya Yayıncılık ile), İstanbul, 2003; 20,00 TL
TÜRK DİLİNDE İKİLEME
Prof. Dr. Vecihe Hatiboğlu
3. Baskı, Ankara, Eylül 2022; 50,00 TL
Cumhuriyetin 100. Yılında
TÜRKÇEYLE DİRENMEK
Haz. Ertuğrul Özüaydın
1. Baskı, Ankara, Kasım 2023; 300,00 TL

 
Tükenen Kitaplar
 • Bilimsel Bildiriler

 • Bilim Dili Türkçe, Yazın Dili Türkçe, Ankara, 1989.

 • Öğrenciler İçin Türkçe Sözlük (TUDEM ile birlikte), 2004.

 • Dilbilim ve Türkçe, Ankara, 1991.

 • Kitle İletişim Araçlarında Dil Kullanımı (Bilimsel Bildiriler), Ankara, 1995.

 • Dil Devriminden Bu Yana Türkçenin Görünümü, Ankara, 1997.

 • Yazım Sorunları (Bilimsel Bildiriler), Ankara, 2001.

 • Uygulamalı Dilbilim Açısından Türkçenin Görünümü (Bilimsel Bildiriler), Ankara, 1994.

 • Türkçenin Kullanımında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümleri (Bilimsel Bildiriler), Ankara, 2002.

 • Dilbilim Temel Kavramlar, Sorunlar, Tartışmalar Ankara, 2006.


 •  
  BAŞYAZI
  ÇAĞDAŞ TÜRK DİLİ
  Şubat 2024 - 432. Sayı
  TÜRKÇE SÖZLÜK
  YAZIM KILAVUZU
   
       
  facebook twitter